niedziela, 17 sierpnia 2014

Dvorians then! | No to Dworianie!

The people have voted and Dvorians are victorious! In the vote of on "The Deluge" Kickstarter campaign website backers have voted for one of the sets from the main rulebook of the game "By Fire and Sword" to be made as soon as possible. Dvorians, Muscovite cavalry, were much more popular so Wargamer will make these miniatures soon.
Website of the campaign has been updated too, with up-to-date list of add-ons and announcement of another talar for backers, once number of theirs will reach 250. Read more information here.

Lud zagłosował i Dworianie zwyciężyli. W głosowaniu, jakie miało miejsce na stronie kampanii kickstarterowej "Potopu" brały udział osoby ją wspierające. Miały one możliwość wyboru jednego z nadal niewydanych zestawów figurek z podręcznika głównego "Ogniem i mieczem" i zwycięzcą głosowania okazała się moskiewska kawaleria. Wargamer podał, że figurki do tej formacji będą gotowe w listopadzie.
Uaktualniona również stronę kampanii, znalazł się na niej aktualny katalog dodatków oraz zapowiedziano przyznanie kolejnych talarów dla osób, biorących udział w zbiórce, kiedy ich liczba przekroczy 250. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz