poniedziałek, 19 maja 2014

Two new Cossack Ogres miniatures | Dwie nowe figurki Ogrów Kozaków

Scibor Monstrous Miniatures webstore offers two new 28 mm "heroic" scale miniatures from "Cossack Ogres" range. First new model is labelled as "Ogre Cossack Fedor", second miniature is named "Ogre Cossack Hryhorij". Both are supplied with resin scenic 40 mm square bases. Prices of the miniatures are identical - 20.98 EUR.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monstrous Miniatures oferuje dwie nowe figurki w skali 28 mm "heroic" z serii "Ogry Kozacy". Pierwszy z modeli nosi nazwę "Ogre Cossack Fedor", drugi natomiast "Ogre Cossack Hryhorij". Obie figurki są dostarczane wraz z żywicznymi podstawkami scenicznymi o boku 40 mm. Ceny miniaturek są identyczne, 83,80 PLN za figurkę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz