poniedziałek, 19 maja 2014

"Wolsung SSG" Kickstarter soon | Wkrótce kampania kickstarterowa gry "Wolsung SSG"

Micro Art Studio has informed about planned Kickstarter campaign of its "Wolsung SSG" game system. Game was published more then two years ago and with the planned campaign publisher will try to raise funds to publish two new factsions, new rules and a lot of new miniatures to already existing three clubs. Campaign will start June this year.

Firma Micro Art Studio poinformowała o planowanej kampanii kickstarterowej swojej gry "Wolsung SSG". Gra ukazała się na rynku ponad dwa lata temu, w czasie kampanii wydawca postara się zebrać fundusze na publikację dwóch kolejnych frakcji, nowych zasad oraz licznych nowych miniaturek do już istniejących trzech klubów. Kampania rozpocznie się w czerwcu tego roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz