czwartek, 22 maja 2014

Three new releases from REM | Trzy nowości z REM

Ristul's Extraordinary Market company has released three new products. Two of the new sets contain resin scenic bases, third new set belongs to the terrain accessories category. First base set is labelled as "Robotic Gear 25 mm round", it contains three bases. You can buy it for 4.25 EUR. Next set is named "Elven Rosarium 20 mm square", it contains three bases for 4.25 EUR again. The last new release is labelled as "Old Stone Wall Terrain", set contains 11 elements in 28 mm "heroic" scale (five walls and six columns). Price of this set is 12.50 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market wprowadziła do sprzedaży trzy nowe produkty. Dwie nowości to zestawy żywicznych podstawek scenicznych, trzecia to zestaw akcesoriów terenowych. Pierwszy zestaw podstawek nosi nazwę "Robotic Gear 25 mm round", zawiera trzy odlewy. Cena to 17,78 PLN. Drugi zestaw nazwano "Elven Rosarium 20 mm square", zawiera on trzy podstawki, cena to ponownie 17,78 PLN. Ostatnia z nowości nosi nazwę "Old Stone Wall Terrain", w zestawie znajduje się 11 elementów w skali 28 mm "heroic" (pięć murków i sześć kolumn). Cena tego zestawu to 52,29 PLN.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz