czwartek, 22 maja 2014

Norsgard's Executioner concept art | Szkic koncepcyjny kata z gry "Norsgard"

"Norsgard" game's Facebook profile has been updated with a concept art for a executioner miniature belonging to the faction of Ice Elves. Publisher also has reminded, that Kickstarter campaign for this new race of undead will begin in about two weeks.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" można obejrzeć szkic koncepcyjny figurki kata z frakcji lodowych elfów. Wydawca przypomina również, że kampania kickstarterowa, której celem jest publikacja tej rasy ożywieńców, rozpocznie się za około dwa tygodnie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz