poniedziałek, 17 marca 2014

Two new releases from Q-Workshop | Dwa nowe produkty z Q-Workshop

Q-Workshop company has prepared two new releases, which should be available in a next couple of weeks. We will see new Jumbo d10 level counter dice and... official "Call of Cthulhu" 7th Edition rpg dice set.

Firma Q-Workshop przygotowała dwa nowe produkty, które w ciągu kilkunastu najbliższych dni trafią na rynek. Będzie to kostka K10 Jumbo oraz... oficjalny zestaw kości do 7. edycji gry fabularnej "Zew Cthulhu".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz