poniedziałek, 17 marca 2014

Danish skirmish force for "By Fire and Sword" | Podjazd duński do "Ogniem i mieczem"

Wargamer company, publisher of the "By Fire and Sword" rules, has just released a new pdf file with a description of entirely new faction for its game. New force list describes Danish skirmish force from 1657. This is kind of preview of whole, much larger army, which will be available at a later date.

Firma Wargamer, wydawca gry "By Fire and Sword", udostępnił na oficjalnej stronie gry nowy plik pdf zawierający opis pierwszej listy siły całkowicie nowej armii - Duńczyków. W pliku zawarte są zasady dotyczące duńskiego podjazdu z 1657 r. Jest to rodzaj wprowadzenia dla całej armii, której lista sił będzie dostępna w późniejszym okresie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz