niedziela, 16 marca 2014

Two new Cthulhu cultists | Dwoje nowych kultystów Cthulhu

Scibor Monstrous Miniatures company is clearly involeved in some mysterious, dark cult activities. Recently, two new followers of the Old Gods have been sighted at the company's webstore. You can find these disgusting cthulthists here ("Cthulhu cultist 3", "Cthulhu cultist 4"). New miniatures are casted in resin in 28 mm "heroic" scale, supplied with 30 mm square resin scenic bases and both are priced at 5.89 EUR each.

Firma Scibor Monstrous Miniatures jest z pewnością zamieszana w jakieś tajemnicze działania mrocznych kultów. W sklepie firmowym zauważono ostatnio dwóch nowych wyznawców Starych Bogów. Tych odrażających kthultystów można zobaczyć tutaj ("Kultysta Cthulhu 3" i "Kultysta Cthulhu 4"). Nowości to żywiczne figurki w skali 28 mm "heroic", dostarczane wraz z kwadratową żywiczną podstawką sceniczną o boku 30 mm. Cena obu nowych miniaturek jest identyczna - 23,40 PLN za figurkę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz