niedziela, 16 marca 2014

Three new products from "Designed for Infinity" range | Trzy nowe produkty z serii "Designed for Infinity"

Micro Art Studio has released another three products from its "Designed for Infinity" range. All of them are kind of upgrades for already existing kits. All sets contains pavements designed for specific models - Guard House, L-Apartment and Apartment from the same range. Price of the pavements for Guard House and Apartment are identical - 6.77 EUR per set. Set designed for L-Apartment is slightly more expensive at 11.07 EUR.
Models were created by Sebastian Makowski, samples are painted by Hortwerth.

Firma Micro Art Studio wprowadziła do sprzedaży trzy nowe produkty ze swojej linii "Designed for Infinity". Wszystkie trzy nowości to rodzaj uzupełnień do wcześniej istniejących modeli z tej samej serii. Nowe produkty to chodniki dostosowane do konkretnych modeli budynków - Guard House, L-Apartment i Apartment. Cena nowych zestawów dla budynku Guard House i Apartment wynosi 24,37 PLN, natomiast ten przeznaczony do wykorzystania z modułem L-Apartment kosztuje 39,85 PLN.
Modele stworzył Sebastian Makowski, wzory pomalował Hortwerth.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz