poniedziałek, 10 marca 2014

New products from Bitspudlo | Nowe produkty z Bitspudlo

Bitspudlo company has just released three new products - two sets of resin scenic bases and a set of wheels made from the same material. Bases are labelled as "Round Ruined Factory Bases" and are available in two variants - 60 mm and 40 mm ones. Set of bigger bases contains three of them, second set consists of six bases. Price for both sets is the same - 7 USD for one set.
Anoter new release - set of resin wheels - contains six wheels (2.2 cm high, 1.2 cm wide). You can buy it for 7 USD too.
Bases were sculpted by Mateusz Gajos, wheels are sculpted by Maciej "Bonk" Boncławek.

Firma Bitspudło wprowadziła właśnie do sprzedaży trzy nowe produkty - dwa zestawy żywicznych podstawek scenicznych oraz komplet kół wykonany z tego samego materiału. Podstawki noszą nazwę "Round Ruined Factory Bases", dostępne są w dwóch rodzajach - o średnicy 60 mm i 40 mm. Zestaw większych zawiera trzy podstawki, w skład mniejszego zestawu wchodzi sześć podstawek.
Kolejna z nowości - zestaw kół - zawiera sześć odlewów (2,2 cm średnicy i 1,2 cm szerokości). Cena wszystkich nowości jest identyczna, 21 PLN za zestaw.
Autorem rzeźb podstawek jest Mateusz Gajos, koła wykonał Maciej "Bonk" Boncławek.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz