poniedziałek, 10 marca 2014

New Cthulhu cultists (WIP) | Kolejni kultyści Cthulhu (WIP)

Scibor Monstrous Miniatures company has updated its Facebook fanpage with a photo of upcoming new Cthulhu cultists. There are two new miniatures from this range being sculpted right now.

Firma Scibor Monstrous Miniatures opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie, na którym widać opracowywane obecnie dwie kolejne figurki kultystów Cthulhu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz