sobota, 15 lutego 2014

Two new drunken Dwarfs from Smok's sculpture | Dwa kolejne krasnoludy-pijaki ze Smok's sculpture

Smok's sculpture company has published photos of two next miniatures from its line of 15 mm scale Drunken Dwarfs. You can see photo of a first of new models here, second figure is visible here.

Firma Smok's sculpture opublikowała zdjęcia kolejnych dwóch krasnoludów w skali 15 mm, figurki wchodzą w skład serii "Krasnoludów-pijaków". Zdjęcie pierwszego z nowych modeli można obejrzeć tutaj, natomiast tu dostępna jest fotografia drugiej figurki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz