sobota, 15 lutego 2014

Attack of the Jade Oni and Rosie | Atak Jadeitowego Oniego i Rosie

Another unlock of the "Pulp City" Kickstarter campaign brings in the game Jade Oni, new miniature for the Jade Cult faction. New hero is a 2 level brawler.
In the previous update one can watch how the sculpting of Rosie "Baby" Rude, miniature unlocked after reaching 31 000 USD goes.
So far "Pulp City" crowdfunding campaign has gathered more then 72 000 USD.

Wraz z przekroczeniem pułapu 70 000 USD zebranych w trakcie kampanii kickstarterowej gry "Pulp City", odblokowana została kolejna figurka - Jadeitowego Oniego. Nowy bohater należy do frakcji Jadeitowego Kultu, jest brawlerem 2 poziomu.
W poprzedniej aktualizacji strony kampanii wydawca pokazał zdjęcia, obrazujące postęp prac nad figurką Rosie "Baby" Rude, odblokowanej wraz z osiągnięciem pułapu wpłat 31 000 USD.

Ogólny poziom zadeklarowanych wpłat w kampanii gry przekroczył w tej chwili 72 tysiące dolarów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz