niedziela, 9 lutego 2014

First look at Ancestral Zeppelin | Zeppelin Przodków po raz pierwszy

Titan-Forge company has updated website of its recently finished "Metal Beards" Kickstarter campaign, showing first 3D renders of another model - "Ancestral Zeppelin". This is gonna be a large model, over 13 cm in length.
Producer has also written about current status of all other miniatures and models unlocked during "Metal Beards" campaign.

Firma Titan-Forge zaktualizowała stronę swojej zakończonej kampanii kickstarterowej "Metal Beards", prezentując pierwsze rendery 3D kolejnej jednostki - "Zeppelinów Przodków". Będzie to duży model, o długości ok. 13 cm. 
W tej samej aktualizacji producent podaje stan prac nad innymi oddziałami, modelami i figurkami obu armii, będących tematem kampanii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz