niedziela, 9 lutego 2014

Next promo sales at SMM webstore | Następne promocje w sklepie SMM

Scibor Monstrous Miniatures webstore is running another round of sales - there are three sets being sold with hefty 30% discount now. First of them is labelled as "Celtic SF Lord" (17.63 EUR), second set is "Dwarf General on War Boar"  (26.4 EUR), and a third set is named "Barburkif von Kiloff" (14.08 EUR). Two first kits are 28 mm "heroic" scale, last one is 54 mm. Prices are given after discount.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monstrous Miniatures prowadzi kolejną rundę wyprzedaży, w czasie której w cenie mniejszej o 30% od normalnej można kupić następujące trzy zestawy: "Celtic SF Lord" (70,49 PLN), "Dwarf General on War Boar" (105,56 PLN) i "Barburkir von Kiloff" (56,35 PLN). Dwa pierwsze modele wykonane są w skali 28 mm "heroic", trzeci to figurka w skali 54 mm. Podane ceny to ceny promocyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz