poniedziałek, 13 stycznia 2014

Review of "By Fire and Sword" English version | Recenzja anglojęzycznego wydania gry "Ogniem i mieczem"

Wargame News and Terrain blog has been updated with a long review of the English version of "By Fire and Sword" game. You can read it here.

Blog Wargame News and Terrain zamieścił dość obszerną recenzję anglojęzycznego podręcznika gry "Ogniem i mieczem". Z tekstem można zapoznać się tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz