poniedziałek, 13 stycznia 2014

Final shippments of "By Fire and Sword" Kickstarter | Ostatnie wysyłki zamówień z kickstartera "Ogniem i mieczem"

Wargamer company, publisher of "By Fire and Sword" game, has updated its Kickstarter campaign website one more time. This time company informs, that final shippments of miniatures and other products ordered during its Kickstarter campaign will be send 20th January. Additionally, producer shows one of the last sets of figures which were unlocked during campaign and were unavailable till now - Silahdars for Ottoman forces.

Firma Wargamer, wydawca gry "Ogniem i miecze", po raz kolejny dokonała aktualizacji strony swojej kampanii kickstarterowej. W dzisiejszej notce znalazła się informacja, że do 20 stycznia wszystkie paczki z figurkami i produktami zamówionymi podczas kampanii, powinny zostać już wysłane do adresatów. Jednocześnie producent pokazał jeden z ostatnich zestawów figurek, który odblokowano w trakcie zbiórki, a który nie doczekał się - do teraz - realizacji. Mowa o tureckich Silahdarach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz