piątek, 10 maja 2013

Wzory segbanów i kolejny plik do "Ogniem i mieczem" | Segban greens and another .pdf file for "By Fire and Sword"

Na stronie kampanii kickstarterowej "Ogniem i mieczem" można zapoznać się ze zdjęciem pokazującym gotowe wzory tureckiej piechoty - segbanów. Udostępniono także czwarty plik .pdf z cyklu "Poznaj swojego wroga" - tym razem jest to opis armii Carstwa Moskiewskiego.

"By Fire and Sword" Kickstarter campaign website has been updated with a photo of Ottoman segban infantry. Fourth "Know your enemy" .pdf file is available too - this time it is description of the Muscovite Tsardom's army.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz