piątek, 10 maja 2013

Szkic koncepcyjny nowej figurki z MaxMini | Concept art of new MaxMini's miniature

Profil fejsbukowy firmy MaxMini został uaktualniony o szkic koncepcyjny nowej figurki, zgodnie z opisem producenta - kobiety walczącej w dżungli. Więcej informacji na temat nowej miniaturki ma zostać ujawnione w przyszłym tygodniu.

MaxMini Facebook profile has been updated with a concept art of a new miniature. According to the producer's description, more information about this "jungle lady" will be available next week.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz