niedziela, 17 maja 2015

Scibor shows Polish Uhlan 1939 | Ścibor pokazuje polskiego ułana z września 1939

Scibor Monsterous Miniatures company has shown a photo of upcoming 20mm scale miniature of Polish Uhlan from the September of 1939. You can see photo here.

Firma Scibor Monsterous Miniatures pokazała zdjęcie przygotowywanej figurki polskiego ułana z września 1939 r. w skali 20 mm. Zdjęcie można zobaczyć tutaj.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza