niedziela, 17 maja 2015

Wargamer shows painted new sets | Wargamer pokazuje pomalowane nowe zestawy

Wargamer has updated its finished Kickstarter campaign website of 'The Deluge' supplement for 'By Fire and Sword' game. Producer shows photos of painted, new sets - Brandenburgian Skirmish Set, Muscovite Dvorians cavalry and Kurtany cavalry. This is, probably, the last update of this website, as the last parcels will be send this week and part of the Wargamer's webstore for Kickstarter backers will stop functioning in three days, on May the 20th.

Wargamer zaktualizował stronę zakończonej kampanii kickstarterowej dodatku do "Ogniem i mieczem", "Potopu". Pokazano zdjęcia pomalowanych, nowych zestawów figurek - Podjazdu brandenburskiego, moskiewskiej kawalerii Dworian oraz lekkiej jazdy Kurtany. Jest to, prawdopodobnie, ostatnia aktualizacja strony kampanii - ostatnie paczki powędrują do odbiorców w tym tygodniu, a za trzy dni, 20 maja, zamknięta zostanie część sklepu sieciowego Wargamera, dostępna tylko dla osób wspierających kampanię.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz