piątek, 30 stycznia 2015

Damaged Large Factory from Terrains4Games | Zniszczona duża fabryka z Tereny do Gier

Terrains4Games offers new laser-cut 28mm scale model of industrial building, labelled as 'Damaged Large Factory 3rd gen.'. Model depicts typical industrial architecture from the first half of 20 century. Part of the factory is damaged. You can buy it for 90 USD.

Firma Tereny do Gier oferuje nowy, laserowo cięty model budynku przemysłowego o nazwie "Zniszczona duża fabryka 3gen" w skali 28 mm. Model przedstawia typowy, duży budynek przemysłowy z pierwszej połowy XX wieku. Część ścian i dachu budynku jest zniszczona. Cena zestawu to 240 PLN.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz