piątek, 30 stycznia 2015

New unlocks for Titan-Forge's KS campaign | Nowe cele dodatkowe odblokowane w kampanii KS Titan-Forge

Titan-Forge's KS campaing is going great, with more then 16 000 USD pledged so far. There is one new unlocked stretch goal - X-Terra Engineer with Thor Cannon. Check this new miniature here.
Producer has also added three new bundles for all players who want to place bigger orders.
Additionally, you can also see 360 degrees views of two big Daemon Lords - Lord of Fury and Lord of Decay.

Kampania kickstarterowa firmy Titan-Forge nadal radzi sobie bardzo dobrze, zadeklarowano wpłaty na łączną kwotę przekraczającą już 16 000 USD. Odkryto i odblokowano jeden z celów dodatkowych - Inżyniera sił X-Terra obsługującego działo Thor. Figurkę można obejrzeć tutaj.
Producent dodał też trzy duże zestawy sił X-Terra dla osób, które chciałyby złożyć większe zamówienie. Dodatkowo, dostępne są animacje, pokazujące gotowych Demonicznych Lordów w pełnym obrocie - Pana Gniewu i Pana Rozkładu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza