czwartek, 29 stycznia 2015

Oddział Ósmy's January releases | Styczniowe nowości z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy has released its January releases . This month, all of the new models come in 3mm scale: 'PRP-3 & SNAR 10' (7 and 7 models); 'UR-67 & UR-77' (7 and 7 models); ' GMZ & PMZ-3/4" (7 and 7 models); 'Bionix II' (15 models); 'PL-01 concept tank' (15 models); 'M.D.450 Ouragan' (8 models); 'ZSL-92 IFV' (15 models); 'Cyclops MBT' (15 models); 'Venators' (15 miniatures) and 'T-80B' (this is actually third, improved model of this vehicle available). All new releases were posted on official company's Facebook profile.

Firma Oddział Ósmy przedstawiła swoje styczniowe nowości. Tym razem wszystkie nowe modele są w skali 3 mm: "PRP-3 & SNAR 10" (7 i 7 modeli); "UR-67 & UR-77" (7 i 7 modeli); ' GMZ & PMZ-3/4" (7 i 7 modeli); "Bionix II" (15 modeli); "koncept PL-01" (15 modeli); "M.D.450 Ouragan" (8 modeli); "ZSL-92 IFV" (15 modeli); "Cyclops MBT" (15 modeli); "Venators" (15 figurek) oraz "T-80B" (to już trzeci, coraz lepszy model tego czołgu, produkowany przez Oddział Ósmy). Firma przedstawiła modele na swoim profilu fejsbukowym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz