czwartek, 29 stycznia 2015

Mech Master Darius Khar

Hi-Tech Miniatures offers new, resin, 28mm 'heroic' scale miniature labelled as 'Mech Master Darius Khar' from Bio-Tech Covenant faction. This is multi-part miniature (body, rear mechanical arm A, rear mechanical arm B, right mechanical arm, blades, right shoulder part, left arm with shoulder pad, power wrench), which is supplied with resin, round, scenic 40 mm base. Height of the new miniature, measured from feet to the eyeline, is 41 mm. You can buy this figure for 23 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic", nosi ona nazwę "Mech Master Darius Khar" z frakcji Bio-Tech Covenant. To wieloczęściowa figurka żywiczna (korpus, tylne ramię mechaniczne A, tylne ramię mechaniczne B, prawe ramię mechaniczne, ostrza, prawy naramiennik, lewe ramię z naramiennikiem, narzędzie), dostarczana wraz z okrągłą, żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 40 mm. Wysokość nowej figurki, mieszona od stóp do linii oczu, to 41 mm. Cena nowości wynosi 23 EUR.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz