poniedziałek, 19 stycznia 2015

Who let the dogs out? | Kto wypuścił psy?

The Capitol megacorporation from 'Warzone Resurrection' game will receive animal reinforcements soon. Prodos Games, publisher of 'Warzone', has revealed that 'K9' unit will be available at company's webstore on 30th of January.

Megakorporacja Capitol z gry "Warzone Resurrection" doczeka się wkrótce zwierzęcego wsparcia. Prodos Games, wydawca gry, ogłosił, że jednostka "K9" trafi do sprzedaży w sklepie sieciowym w dniu 30 stycznia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz