poniedziałek, 19 stycznia 2015

Standard tabards from Spellcrow | Standardowe przepaski ze Spellcrow

Spellcrow offers new set of resin 28mm 'heroic' scale conversion bits labelled as 'Standard tabards'. Set contains ten casts in five different designs. You can buy this new release for 8 EUR.
Tabards were designed and sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow oferuje zestaw nowych żywicznych części do konwersji w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Przepaski standardowe". W zestawie znajduje się dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach, cena nowości to 29 PLN. Autorem projektu i rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz