poniedziałek, 3 sierpnia 2015

Vampire Roman Legate (WIP) | Wampir Legarz Rzymski

Werewoolf Miniatures has shown few photos of upcoming Vampire Roman Legate miniature being sculpted by Marcin Szymański. Marcin has sculpted all products released by Werewoolf Miniatures so far, including great undead miniatures with strong historical influences. And here is finished sculpt.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała kilka zdjęć rzeźbionej nowej figurki - Wampira Legata Rzymskiego. Autor, Marcin Szymański, wyrzeźbił wszystkie dotychczasowe produkty Werewoolf Miniatures, w tym doskonałe figurki ożywieńców inspirowanych materiałami historycznymi.
Tutaj można zobaczyć skończoną figurkę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz