poniedziałek, 17 sierpnia 2015

Space Elves Bikes from Spellcrow | Motory Kosmicznych Elfów ze Spellcrow

Spellcrow company has released new 28mm 'heroic' scale models of 'Space Elves Bikes'. Models are available in three sets - 'Space Elves Bike' (1 model, 10.90 EUR); 'Space Elves Bikes' (3 models, 27.32 EUR) and 'Space Elves Bikes Squadron' (10 models, 80.04 EUR). All bikes are supplied with flying bases, master was designed by Piotr Pirianowicz and sculpted by Marek Rurarz.

Firma Spellcrow rozpoczęła sprzedaż nowego modelu w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę Motor Kosmicznych Elfów". Model dostępny jest w jednym z trzech zestawów: "Motor Kosmicznych Elfów" (1 model, 39,50 PLN); "Motory Kosmicznych Elfów" (3 modele, 99 PLN) oraz "Szwadron motorów Kosmicznych Elfów" (10 modeli, 290 PLN). Do modeli dostarczane są podstawki do modeli latających. Autorem projektu jest Piotr Pirianowicz, model wzorcowy wyrzeźbił Marek Rurarz.

2 komentarze: