sobota, 1 sierpnia 2015

Heavy Riot Control Officer for 'HINT' game | Oficer Tłumienia Zamieszek z gry "HINT"

Postindustrial Games, publisher of upcoming cyberpunk themed 'HINT' game - has shown 3D renders of another miniature - Heavy Riot Control Officer Gutierez from RAID 44 unit. You can see pictures here.

Firma Postindustrial Games - wydawca opracowywanej, cyberpunkowej gry "HINT" - pokazał rendery 3D kolejnej figurki - Heavy Riot Control Officer Gutierez z oddziału RAID 44. Obrazki można obejrzeć w tym miejscu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz