niedziela, 23 sierpnia 2015

'Afterglow' campaing close to the end - new goals | Zbliża się koniec kampanii "Afterglow" - nowe cele

9 hours left till the end of 'Afterglow' campaign and more then 13 300 PLN declared. White Tree, publisher of this upcoming game, has revealed final stretch goals - Warband Case (15 500 PLN) and Master of Inflagration miniature (16 500 PLN). First of these additional goals is a case for transporting your warbands, second goal is a mercenery who will gladly join any forces. Producer has also shown finished sculpt of Hunter miniature, which was unlocked as a first stretch goal.

Do końca zbiórki społecznościowej gry "Afterglow" pozostało 9 godzin, dotychczas na konto projektu wpłynęło ponad 13 300 PLN. White Tree, wydawca gry, ujawnił ostatnie dwa cele dodatkowe - pudełko do przenoszenia figurek (15 500 PLN) oraz Władcę Pożogi, najemnika gotowego walczyć dla dowolnej frakcji. Producent pokazał też gotową rzeźbę Myśliwego, którego figurka była pierwszym celem dodatkowym odblokowanym podczas zbiórki.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz