sobota, 25 lipca 2015

New turrets and sponsons from Puppets War | Nowe wieżyczki/sponsony z Puppets War

Puppets War company has released six new sets of turrets/sponsons in 28mm 'heroic' scale: 'Gatling weapon with mount';  'Flame weapon with mount'; 'Machine gun with mount', 'Plazma weapon with mount', 'Nuclear Heater with mount' and 'Laser with mount'. Each set contains one turret/sponson and is available for 6 EUR. Models are 35mm long, mount is 25mm high. All new releases are equipped with holes for mounting 3x1mm magnets and may be easily assembled on bottom, top or sides of vehicles produced by Puppets War.

Firma Puppets War wprowadziła do sprzedaży sześć zestawów nowych wieżyczek/sponsonów z uzbrojeniem w skali 28 mm "heroic": : "Gatling weapon with mount";  "Flame weapon with mount"; "Machine gun with mount""Plazma weapon with mount", "Nuclear Heater with mount" i "Laser with mount". Każdy zestaw zawiera jedną wieżyczkę/sponson i kosztuje 6 EUR. Modele mają 35 mm długości, wysokość samego mocowania broni to 25 mm. Wszystkie nowości zaopatrzone są w otwory do montowania magnesów 3x1 mm, wieżyczki/sponsony można zamontować na wierzchu, spodzie lub bokach pojazdów produkcji Puppets War.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz