sobota, 20 czerwca 2015

Multiverse Gaming previews next large building | Multiverse Gaming zapowiada kolejny duży budynek

Multiverse Gaming company has announced start of the works on next large buidling model: "A ~70 cm high-rise buidling with 22x22 footpring, that can be dissassembled for transport and stored in a box roughly the size of A4 page and under 5cm high". Sounds interesting,

Firma Multiverse Gaming ogłosiła rozpoczęcie prac nad kolejnym dużym modelem budynku: "Ok. 70 cm wysokości, na planie kwadratu 22x22, składany do transportu i przechowywania w pudełko o wielkości mniejszej niż arkusz A4 i niższe niż 5 cm". Brzmi ciekawie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz