niedziela, 31 maja 2015

Puppets War shows how it is made | Puppets War pokazuje jak to się robi

Puppets War company has published a photo of very early stage of building next model for its Mankind faction. Take a look here, it is interesting to see how first stages of model-building look like.

Firma Puppets War opublikowała zdjęcie jednej z wczesnych faz budowy kolejnego modelu pojazdu dla swej frakcji Mankind. Zerknijcie tutaj, warto zobaczyć, jak wygląda początek budowy takiego modelu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz