piątek, 15 maja 2015

Preview of two new products from Multiverse Gaming | Zapowiedź dwóch nowych produktów z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has shown photo of its two upcoming products, which will be released soon - a road barrier and a garbage dumpster. Barriers will be available in a set of 8, dumpsters will be available in a set of 2.

Firma Multiverse Gaming pokazała zdjęcie swych dwóch nowych produktów, które wkrótce trafią do sprzedaży - barierki drogowej i kontenera na śmieci. Barierki będą sprzedawane w zestawach po osiem, kontenery w zestawach po dwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz