piątek, 17 kwietnia 2015

Strike Forces from Puppets War | Siły Uderzeniowe z Puppets War

Puppets War company has released two new sets of valiant resin mankind soldiers in 28mm 'heroic' scale. First set is labelled as 'Strike Force Five' - it contains all parts necessary for building five Strikers miniatures (five Strike armours, five Stiker heads and five double grip widowmakers). Parts have holes designed for mounting 3x1mm magnets, which allows for easy weapon changing and arms repositioning. Price of this set is 17 EUR.
Second new set, named simply as 'Strike Force', contains enough parts for making 20 Striker miniatures armed with widowmakers. You can buy this set for 60 EUR.
Last new today's release from Puppets War is a set of 28mm 'heroic' scale weapons - 'Double Grip Widowmakers'. This set contains five resin casts of weapons and arms with holes for mounting 3x1mm magnets. You can buy it for 7
EUR. Widowmakers were designed by AR and sculpted by Maciej Powarunas and AR.

Firma Puppets War przygotowała dziś dla swoich odbiorców dwa nowe zestawy żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", przedstawiających dzielnych obrońców ludzkości. Pierwszy zestaw o nazwie "Strike Force Five" zawiera części niezbędne do budowy pięciu figurek Strikerów (pięć pancerzy Striker, pięć głów Striker oraz pięć ramion z bronią widowmaker). Części posiadają otwory przeznaczone do montowania magnesów o wielkości 3x1 mm, co pozwala na łatwe zmienianie pozy figurki lub wymianę broni. Cena tego zestawu to 17 EUR.
Druga z nowości, zestaw o nazwie "Strike Force", to większa wersja poprzedniego. "Strike Force" zawiera części potrzebne do budowy 20 figurek Strikerów. Cena zestawu to 60 EUR.
Ostatnia nowość, jaka trafiła dziś do katalogu tego producenta, to zestaw żywicznych broni w skali 28 mm "heroic" - "Double Grip Widowmakers". Zawiera on pięć odlewów ramion i broni, wyposażonych w otwory do montowania magnesów 3x1 mm. Cena tego zestawu to 7 EUR. Autorem projektu broni jest AR, autorami rzeźb są Maciej Powarunas oraz AR.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz