czwartek, 2 kwietnia 2015

Interview with Mark Rapson from Prodos Games | Wywiad z Markiem Rapsonem z Prodos Games

WeeGamers.eu website has published a video interview with Mark Rapson from Prodos Games and World Forge Games. The interview is mainly about upcoming Devils Run game but there is also a healthy does of talking about Prodos Games and Warzone Resurrection, Alien vs. Predator and Guardians of Eden.

Witryna WeeGamers.eu opublikowała zapis wideo rozmowy z Markiem Rapsonem z Prodos Games i World Forge Games. Wywiad dotyczy głównie przygotowywanej gry Devils Run, ale sporo czasu poświęcono też na rozmowę o Prodos Games, Warzone Resurrection, Alien vs. Predator i Guardians of Eden.

1 komentarz: