środa, 11 marca 2015

Upcoming servants of Nergal | Zapowiedź sług Nergala

Werewoolf Miniatures company has shown a preview (of sorts) of its upcoming new miniatures - squalid servants of Nergal, god of disease and pestilence. You can see information on manufacturer's Facebook profile here.

Firma Werewoolf Miniatures zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zapowiedź (w pewnym sensie) swoich nowych figurek - plugawych sług Nergala, boga chorób i zaraz. Wpis można zobaczyć tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz