środa, 25 marca 2015

Sea Battle Terrain mat from Playmats.eu | Mata morska z firmy Playmaty.pl

PlayMats.eu company offers new, large battle map for playing epic sea battles - 'Sea Battle Terrain' mat has dimensions of 72"x48", you can order it in two different variants - printed on black or white foam. Price of this new release is 65 EUR.

Firma PlayMaty.pl oferuje nową, dużą matę bitewną przeznaczoną do rozgrywania bitew na morzu - "Sea Battle Terrain". Nowa mata ma wymiary 72 x 48 cali, można ją zamówić w dwóch wariantach - drukowaną na czarnej lub białej piance. Cena tej nowości to 268,77 PLN.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz