poniedziałek, 23 marca 2015

Review of new Kromlech releases | Recenzja nowości z Kromlecha

Spanish-language Akihabara Station blog has published a detailed review of two recently released miniatures from Kromlech - 'Sister Herja' and 'Inquisitor Ingrid von Schwarzhelm'. Read it here.

Na hiszpańskojęzycznym blogu Akihabara Station ukazała się obszerna recenzja dwóch wydanych niedawno figurek firmy Kromlech - "Sister Herja" oraz "Inquisitor Ingrid von Schwarzhelm".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz