poniedziałek, 2 marca 2015

Preview of P-40 radar vehicle from Oddział Ósmy | Zapowiedź radaru P-40 z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy has previewed its upcoming P-40 radar vehicle for SA-4 'Ganef' missile system in 3mm scale. You can see picture of the vehicle on company's Facebook profile here.

Firma Oddział Ósmy pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie przygotowywanego modelu pojazdu radarowego P-40, części zestawu systemu SA-4 "Ganef", w skali 3 mm.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz