piątek, 27 marca 2015

Legionary Smash Hammers by Kromlech | Zestaw młotów legionistów z Kromlecha

Kromlech company has released a new set of 28mm 'heroic' scale close combat weapons - 'Legionary Smash Hammers'. Set contains six resin casts of three different designs, you can buy it for 6.99 EUR.
Models were digitally sculpted by Robert Kurek, samples were painted by Jakub Małysa.

Firma Kromlech rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu broni do walki wręcz w skali 28 mm "heroic" - "Legionary Smash Hammers". W zestawie znajduje się sześć żywicznych odlewów w trzech różnych wzorach, jego cena wynosi 27,96 PLN.
Autorem rzeźb jest Robert Kurek, wzory pomalował Jakub Małysa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz