piątek, 2 stycznia 2015

Wulfkin pack ready for printing | Stado Wulfkinów gotowe do druku

Producers of 'Norsgard' game has informed that digital sculpts of all Wulfkin miniatures are finalised and ready to be printed. You can see final renders here.

Producenci gry "Norsgard" poinformowali, że cyfrowe rzeźby wszystkich figurek Wulfkinów są skończone i gotowe do druku. Finalne rendery można obejrzeć tutaj.

1 komentarz: