czwartek, 8 stycznia 2015

Who comes from The Wilderness? | Kto nadchodzi z Pustkowi?

White Tree company, publisher of upcoming 'Afterglow' game, would like to know players' opinion on the choice of next faction to develop. So far miniatures for three factions were funded via crowdfunding effort. Now you can vote on next faction.

Firma White Tree, przyszły wydawca opracowywanej gry "Afterglow", chciałaby poznać opinie graczy na temat wyboru kolejnej frakcji. Dotychczas, dzięki zbiórce społecznościowej, udało się sfinansować powstanie figurek do trzech frakcji. Dziś można oddać swój głos na jedną z kolejnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz