niedziela, 25 stycznia 2015

Review of candles and candlesticks from REM | Recenzja świec i świeczników z REM

Dance Macabre blog by Quidamcorvus has been updated with a review of Candles and Candlesticks released few weeks ago by Ristul's Extraordinary Market company. Text is in Polish only, plenty of photos though.

Na blogu Dance Macabre Quidamcorvusa ukazała się recenzja zestawu Świec i świeczników, wprowadzonego do sprzedaży kilka tygodni temu przez firmę Ristul's Extraordinary Market. Z tekstem można zapoznać się tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz