środa, 21 stycznia 2015

Photo of further miniatures from upcoming Titan-Forge KS campaign | Zdjęcie kolejnych figurek z nowej kampanii kickstarterowej Titan-Forge

Titan-Forge company has published a photo showing some further miniatures from its upcoming 'Lords of Fury' Kickstarter campaign. Project will try to gather funds for releasing two complete SF armies - X-Terra forces and Daemons, it will start on January 23rd.

Firma Titan-Forge zamieściła w sieci zdjęcie pokazujące kilka kolejnych figurek z przygotowywanej kampanii kickstarterowej "Lords of Fury". Celem kampanii będzie zebranie funduszy na wydanie dwóch kompletnych armii - sił X-Terra oraz demonów. Początek zbiórki zaplanowano na 23 stycznia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz