czwartek, 25 września 2014

Heroes of the Solar System v. 1.0 | Bohaterowie Układu Słonecznego v. 1.0

Prodos Games company, publisher of "Warzone Resurrection" game, has released free pdf file titled "Heroes of the Solar System". File contains free, official rulebook, which allows you to create your own Warlord to use in your games. This is version 1.0, which includes new heroes and units for every faction. You can download file here.

Firma Prodos Games, wydawca gry "Warzone Resurrection", opublikowała darmowy plik pdf pod tytułem "Bohaterowie Układu Słonecznego". Plik zawiera darmowy podręcznik, pozwalający tworzyć własnych Lordów Dowódców. Podręcznik to wersja 1.0, zawiera nowych bohaterów i oddziały dla każdej z frakcji gry. Plik można pobrać stąd.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz