czwartek, 25 września 2014

Is this Thursday? Yes, so let's read Pulp City update | Czy to czwartek? Tak, przeczytajmy więc co słychać w Pulp City

Every Thursday the team behind "Pulp City" game publish update of its Kickstarter campaign. Well, it is Thursday, so we can read some new information. New update gives us detailed description of the last stages of the publishing process - everything from cards to miniatures. Text is accompanied by a photo of freshly casted miniature - first ever 3D sculpted for this game.

Co czwartek twórcy gry "Pulp City" dzielą się z nami opisem stanu prac, jakie trwają nad nową wersją gry, sfinansowaną za pomocą kampanii kickstarterowej. Mamy czwartek, mamy więc również nowe informacje - wydawca opisuje praktycznie końcowe etapy prac nad wszystkimi składnikami gry - od kart, do figurek. Tekst ilustrowany jest zdjęciem żywicznego odlewu pierwszej figurki do "Pulp City", jaką zaprojektowano w technice 3D.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz