wtorek, 2 września 2014

Rules for Prince Bolesław Radziwiłł | Zasady dla księcia Bolesława Radziwiłła

Wargamer has published a new set of rules for historical commander - this time it is Prince Bolesław Radziwiłł, who can command either Polish/Lithuanian/Swedish or Brendenburgian division. English version of the rules may be downloaded here. Rules are designed for "By Fire and Sword" rules of course.

Wargamer opublikował kolejny zestaw przepisów dla dowódcy historycznego - tym razem jest nim książę Bolesław Radziwiłł, mogący stać na czele dywizji polsko-litewsko-szwedzkiej lub brandenburskiej. Polska wersja pliku znajduje się tutaj. Zasady dostosowane są, oczywiście, do gry "Ogniem i mieczem".

1 komentarz: