wtorek, 2 września 2014

The Green Alliance Kickstarter campaign will launch soon | Wkrótce kampania kickstarterowa Zielonego Sojuszu

MaxMini company has announced that Kickstarter campaign of The Green Alliance - complete ork and goblin force based on WW2 US Army - will start on 10th of September.

Firma MaxMini podała, że kampania kickstarterowa Zielonego Sojuszu - pełnej armii orków i goblinów opartej wizualnie na armii amerykańskiej z okresu II wojny światowej - rozpocznie się 10 września tego roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz